• Post category:Investment

Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) คืออะไร?

Treasury Inflation-Protected Securities คือ พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อเป็นพันธบัตรรัฐบาลประเภทหนึ่งที่ออกโดยกระทรงการคลัง โดยสิ่งที่ทำให้ Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) แตกต่างจากพันธบัตรรัฐบาลทั่วไปคือการที่เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตร Treasury Inflation-Protected Securities ที่นักลงทุนจะได้เงินต้นคืนแล้วยังจะได้เงินเพิ่มเติมตามระดับเงินเฟ้อ

ซึ่งระดับเงินเฟ้อจะอ้างอิงจาก Consumer Price Index (CPI) หรือดัชนีราคาผู้บริโภคที่เป็นตัวเลขที่ใช้สะท้อนระดับเงินเฟ้อของเศรษฐกิจ

ในทางกลับกัน เมื่ออยู่ในภาวะเงินฝืด (Deflation) ที่หมายถึงอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับติดลบ Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) ก็จะทำเงินเงินต้นลดลงเช่นกัน เนื่องจากไม่ได้มีการปรับมูลค่าตามและให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Interest Rate)

ทั้งหมดทำให้ Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) หรือพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อจึงเป็นสิ่งที่เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำ (Risk-free Investment) เพื่อรักษากำลังซื้อในช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะเงินเฟ้อ และได้ผลตอบแทนเป็นผลตอบแทนที่แท้จริง (Real Yield)

สำหรับในประเทศไทยเองก็มีพันธบัตรรัฐบาลที่มีลักษณะเทียบเท่ากับ Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) เรียกว่า Inflation-Linked Bond (ILB)

การติดตาม Treasury Inflation-Protected Securities บอกอะไร

นอกจาก Treasury Inflation-Protected Securities จะเป็นการลงทุนในการป้องกันความเสี่ยงต่อกำลังซื้อ (Purchasing Power) จากเงินเฟ้อ การติดตามการไหลเข้าของกระแสเงินลงทุนสู่ตราสารที่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเช่น Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) และตราสารหนี้ระยะสั้น คือสิ่งที่ทำให้เห็นมุมมองของนักลงทุนส่วนใหญ่ต่อคาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อในอนาคต

กล่าวคือ ยิ่งนักลงทุนในความสนใจกับ Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) ยิ่งสะท้อนให้เห็นความกังวลต่อระดับเงินเฟ้อในอนาคตอันใกล้นั่นเอง

จุดอ่อนของ Treasury Inflation-Protected Securities

จากที่อธิบายมาทั้งหมดเกี่ยวกับ Treasury Inflation-Protected Securities หรือ TIPS จะเห็นได้ว่า Treasury Inflation-Protected Securities คือการลงทุนที่มีแต่ข้อดี คือ ปิดความเสี่ยงของมูลค่าเงินต้นที่จะลดลงในอนาคตเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตรทำให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือรักษามูลค่าของเงินให้กับนักลงทุนได้ในภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) ในขณะที่มีความเสี่ยงต่ำเนื่องจากเป็น “หนี้” ที่มีผู้กู้เป็นรัฐบาลสหรัฐฯ ที่จะไม่ล่มสลายอย่างง่ายดายแน่นอน

แต่ด้วยข้อดีเหล่านี้ ทำให้สิ่งที่ต้องจ่ายเป็นข้อแลกเปลี่ยนก็คืออัตราดอกเบี้ย (Coupon Rate) ของ Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) ที่จะต่ำกว่าพันธบัตรรัฐบาลแบบอื่น ๆ

นอกจากนี้ การที่ Consumer Price Index (CPI) ที่วัดออกมาเป็นค่าเฉลี่ยจากสินค้าหลาย ๆ ชนิดในตระกร้าที่ราคาสินค้าแต่ละชนิดมีน้ำหนักที่แตกต่างกันออกไป (ซึ่งเราจะไม่ลงรายละเอียด เพราะความซับซ้อนเกินความจำเป็น) เพื่อนำมาใช้เป็นตัวเลขอ้างอิงคร่าวๆ ของสภาพเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในขณะนั้น

ดังนั้นแล้ว หากพูดแบบเป็นกลาง Consumer Price Index (CPI) แม้ว่าจะวัดระดับเงินเฟ้อในภาพรวมได้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของทุกท่านอาจแย่กว่าตัวเลข CPI ที่ออกมาเนื่องจากตัวเลข CPI ไม่มีทางออกมาเท่ากับความเป็นจริง

นั่นหมายความว่าในกรณีที่เงินเฟ้อในความเป็นจริงแตกต่างกับตัวเลขในทางทฤษฎีหรือตัวเลข CPI มาก ๆ การทิ้งเงินไว้ในพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อไม่ได้ช่วยให้คุณชนะเงินเฟ้อได้อย่างขาดลอยแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ในทางกลับกันเราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการพักเงินลงใน Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) คือสิ่งที่จะช่วยรักษากำลังซื้อของเราเอาไว้ในภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) ได้ดีกว่าการปล่อยเงินทิ้งเอาไว้เฉยๆ

Finvestory

บทความเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ ในโลกที่ทุกคนต่างลงทุน