การเก็งกำไร คืออะไร? (Speculation)

เผยแพร่เมื่อ

ใน

การเก็งกำไร คือ อะไร Speculation การเก็งกำไร ต่างจากการลงทุน หรือไม่ อย่างไร

การเก็งกำไร คืออะไร?

การเก็งกำไร คือ การลงทุนในสินทรัพย์โดยคาดหวังการทำกำไรโดยการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาอย่างถูกต้อง โดยการเก็งกำไรเป็นรูปแบบหนึ่งของการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งมักจะเน้นไปที่ความเคลื่อนไหวของตลาดและแนวโน้ม รวมถึงระยะเวลาที่สั้นกว่าเมื่อเทียบกับการลงทุนแบบดั้งเดิม

โดยนักเก็งกำไร (Speculator) มักใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อพยายามคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา เช่น การวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด ศึกษาตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจ และติดตามข่าวและเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์

ทั้งหมดทำให้นักเก็งกำไรมักจะรับความเสี่ยงมากกว่านักลงทุน เนื่องจากพวกเขาเต็มใจที่จะซื้อสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงเกินไปโดยคาดการณ์ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นในอนาคต และอาจใช้การขายชอร์ตซึ่งเป็นการยืมสินทรัพย์แล้วขายทันที ด้วยความหวังในการซื้อคืนในราคาที่ถูกลงในภายหลัง

โดยสรุป การเก็งกำไรเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและให้ผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับการลงทุน (Investment) แบบดั้งเดิม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายสินทรัพย์โดยมีเป้าหมายในการทำกำไรโดยการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาอย่างถูกต้อง

การเก็งกำไรต่างจากการการลงทุนอย่างไร

การเก็งกำไร (Speculation) และการลงทุน (Investment) มีความคล้ายคลึงกันในส่วนที่เป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรโดยคาดหวังที่จะสร้างผลตอบแทน แต่อย่างไรก็ตามมีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างสองสิ่งนี้ ดังนี้

โดยทั่วไปแล้วการลงทุนจะมีลักษณะเป็นการลงทุนระยะยาวและมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยพื้นฐาน เช่น ความแข็งแกร่งทางการเงินและแนวโน้มการเติบโตของบริษัท หรือความมั่นคงของประเภทสินทรัพย์ นักลงทุนมีเป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแทนโดยการซื้อสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำกว่าและถือไว้จนกว่ามูลค่าจะเพิ่มขึ้น

ในทางกลับกัน การเก็งกำไรนั้นมีลักษณะเป็นขอบเขตระยะสั้นและมุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหวของตลาดและแนวโน้ม นักเก็งกำไรมีเป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแทนโดยการซื้อสินทรัพย์ที่นักเก็งกำไรเชื่อว่าจะเพิ่มมูลค่า แล้วขายอย่างรวดเร็วเพื่อทำกำไร พวกเขามักจะเต็มใจรับความเสี่ยงมากกว่านักลงทุน

โดยสรุปแล้วการลงทุน (Investment) มักเน้นไปที่ปัจจัยพื้นฐาน เป็นเรื่องระยะยาวและมีความเสี่ยงน้อยกว่า ในขณะที่การเก็งกำไรเน้นไปที่แนวโน้มตลาด ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นระยะสั้นและมีความเสี่ยงมากกว่า

มีอะไรที่ต้องให้ความสนใจในการการเก็งกำไรบ้าง?

ความเสี่ยงสูง: การเก็งกำไรเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนแบบดั้งเดิมและไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน ดังนั้นการเก็งกำไรจึงเหมาะกับนักลงทุนที่สามารถรับมือกับโอกาสที่จะขาดทุนจำนวนมาก

ระยะสั้นกว่า: การเก็งกำไรมักมีกรอบระยะเวลาในการลงทุนที่เป็นระยะสั้นกว่า ซึ่งหมายความว่าการลงทุนเพื่อเก็งกำไรอาจมีความผันผวนมากขึ้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าอย่างกะทันหัน

เลเวอเรจ (Leverage): นักเก็งกำไรมักจะใช้เลเวอเรจ ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถเก็งกำไรในสินทรัพย์จำนวนมากด้วยเงินทุนที่ค่อนข้างน้อย สิ่งนี้ช่วยให้นักเก็งกำไรสามารถขยายผลกำไรได้ตามเลเวอเรจที่ใช้ แต่ในทางกลับกันก็เป็นสิ่งที่เพิ่มความเสี่ยงของการขาดทุน

อารมณ์: หลายครั้งด้วยลักษณะของการเก็งกำไรที่เป็นในระยะสั้นอาจนำไปสู่การตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่น ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อพอร์ตการลงทุนได้

ปัจจัยพื้นฐาน: การเก็งกำไรมักจะขึ้นอยู่กับแนวโน้มของตลาดและการคาดการณ์มากกว่าปัจจัยพื้นฐานของสินทรัพย์อ้างอิง อย่างเช่น การเงิน การจัดการ และแนวโน้มอุตสาหกรรม

การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ: เนื่องจากการเก็งกำไรเป็นวิธีระยะสั้นและอิงตามแนวโน้มของสินทรัพย์ที่เก็งกำไร จึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในการดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะและการวิจัยตลาด สินทรัพย์ และกลยุทธ์ที่คุณกำลังพิจารณา

ติดตามเรา:

บทความโดย

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ

เกี่ยวกับ: