Proof of Address คืออะไร? ทำอย่างไรได้บ้าง

เผยแพร่เมื่อ

ใน

Proof of Address คือ การยืนยันที่อยู่ POA คือ วิธี Proof of Address หาจากไหน ทำอย่างไร ได้บ้าง

Proof of Address คืออะไร?

Proof of Address คือ หลักฐานแสดงที่อยู่อาศัยปัจจุบันของบุคคล ที่ใช้ในการยืนยันตัวตนและที่อยู่ของบุคคลในการใช้บริการในอุตสาหกรรมที่มีกฎระเบียบควบคุม อย่างเช่น ในอุตสาหกรรมการเงิน

โดยรวม Proof of Address จะใช้เพื่อยืนยันที่อยู่อาศัยปัจจุบันของบุคคล และมักจำเป็นสำหรับเหตุผลทางกฎหมาย ข้อบังคับ และการปฏิบัติ

สำหรับเหตุผลที่ผู้ให้บริการต้องการหลักฐาน Proof of Address ได้แก่:

การยืนยันตัวตน: ซึ่งเป็นการใช้หลักฐานแสดงที่อยู่ช่วยยืนยันตัวตนของบุคคลร่วมกับหลักฐานการยืนยันตัวตนรูปแบบอื่น ๆ เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ: ในบางอุตสาหกรรม อย่างเช่น การธนาคาร มีข้อกำหนดด้านกฎระเบียบสำหรับการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลลูกค้า รวมถึงหลักฐานแสดงที่อยู่ของลูกค้าเพื่อป้องกันปัญหาอย่างเช่นการเปิดบัญชีปลอม

ข้อกำหนดทางกฎหมายและสัญญา: สัญญา ข้อตกลง หรือกระบวนการทางกฎหมายบางอย่างอาจกำหนดให้ต้องมีหลักฐานแสดงที่อยู่เพื่อยืนยันที่อยู่ของบุคคลที่ใช้บริการ

วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร: บางครั้งผู้ให้บริการอาจต้องการหลักฐานที่อยู่สำหรับการสื่อสารกับลูกค้าทางไปรษณีย์

Proof of Address หาจากไหนได้บ้าง?

เอกสารที่สามารถนำมาใช้เป็น Proof of Address ได้จะขึ้นอยู่กับว่าองค์กรนั้นยอมรับเอกสารใดบ้าง ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปในหลาย ๆ สถานการณ์ แต่โดยทั่วไปเอกสารที่สามารถใช้เป็น Proof of Address ได้จะประกอบด้วย:

  • บิลค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ค่าแก๊ส
  • บิลค่าโทรศัพท์บ้าน (โดยส่วนใหญ่ไม่รับบิลค่ามือถือ)
  • ใบแจ้งยอด/จดหมายที่ออกโดยธนาคารหรือสถาบันการเงิน (กรณีใช้ใบแจ้งยอดบัตรเครดิต ต้องปิดหมายเลขบัตรให้ดีด้วย)
  • ใบกำกับภาษีโรงเรือนหรือใบกำกับภาษีเทศบาล
  • ใบแจ้งยอดจำนอง
  • สัญญาเช่า (หรือสัญญาเช่าซื้อ)

ทั้งนี้แนะนำให้ตรวจสอบจากผู้ให้บริการที่ต้องการ Proof of Address ว่ารับเอกสารใดบ้างและไม่รับเอกสารใดบ้างในการใช้ยืนยันที่อยู่ ซึ่งบริการส่วนใหญ่จะบอกรายละเอียดเอาไว้ครบถ้วนบนเว็บไซต์ โดยเฉพาะกับการเปิดพอร์ตหุ้นและการเปิดบัญชีซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี่ต่าง ๆ

ติดตามเรา:

บทความโดย

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ