• Post category:Business

Public Relations คืออะไร?

Public Relations คือ การประชาสัมพันธ์ที่เป็นการสื่อสารกับลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับแบรนด์ รวมถึงผู้ที่ไม่ใช่ลูกค้าในปัจจุบัน ซึ่งสามารถสื่อสารได้ทั้งคำพูดและลายลักษณ์อักษร เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์

โดยเรื่องที่แบรนด์ได้สื่อสารออกมาสามารถเป็นได้ทั้งแง่ดี อย่างเช่นการออกมาประกาศข่าวดี หรือการประชาสัมพันธ์เรื่องทั่วไป และแง่ร้าย อย่างเช่นการออกมาขอโทษ แสดงความเสียใจ หรือการออกมายอมรับผิด เพื่อที่จะทำให้ลูกค้ายังไว้แบรนด์ว่ายังคงซื้อสัตย์กับลูกค้าแม้ว่าจะทำเรื่องไม่ดีมา

ตัวอย่างเช่น บริษัท B มีประเด็นดราม่าพนักงานพูดจาหยาบคายกับลูกค้า บริษัทจึงได้มีประกาศเพื่อออกมายอมรับผิดขอโทษและจัดการกับพนักงานที่กระทำความผิด จะเห็นว่าในกรณีตัวอย่างการออกมาขอโทษเพื่อกู้หน้าของบริษัทและเรียกความเชื่อถือกลับมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็คือการทำ PR หรือ Public Relations

รูปแบบของ Public Relations (PR) หรือการประชาสัมพันธ์สามารถทำได้มากมายหลายวิธี ตัวอย่างเช่น

  • การให้ข่าวกับสื่อ
  • การให้สัมภาษณ์
  • การประกาศผ่านช่องทางของแบรนด์
  • การจัดกิจกรรมพิเศษ (Event)
  • การสปอนเซอร์
  • การทำ CSR หรือ Corporate Social Responsibility
  • การทำโครงการเพื่อสังคมอื่น ๆ

แต่อย่างไรก็ตาม Public Relation ไม่ใช่การโฆษณา (Advertising)

Public Relations ต่างจากโฆษณาอย่างไร?

ความแตกต่างระหว่าง Public Relations (การประชาสัมพันธ์) กับ Advertising (การโฆษณา) อยู่ที่การโฆษณาจะเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อสินค้าด้วยการส่งข้อความไปยังลูกค้าว่า ทำไมต้องซื้อสินค้าของเรา สินค้านี้ดีอย่างไร

ในขณะที่ Public Relations เป็นการประชาสัมพันธ์ในสิ่งที่ลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องรู้และควรรู้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์

จะเห็นว่า Public Relations จะเป็นการเน้นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในระยาวซึ่งไม่ใช่เรื่องของการขายของ แต่เป็นการทำให้ลูกค้ามีทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์และหันมาสนใจสินค้าเอง ซึ่งภาพลักษณ์จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในอนาคต ในขณะที่การโฆษณาหรือ Advertising จะเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อสินค้าด้วยเหตุผลต่าง ๆ

ประโยชน์ของ Public Relations

ประโยชน์ของ Public Relations คือ การให้ข้อมูล การสร้างความเชื่อถือ และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ ซึ่งจะช่วยรักษาลูกค้าที่มีเอาไว้ในระยะยาว ในขณะที่ทำให้ผู้ที่ไม่ได้เป็นลูกค้ามีทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจในอนาคต

ดังนั้น ประโยชน์ของ Public Relations หรือ PR ก็คือเครื่องมือที่ใช้ความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างแบรนด์กับลูกค้า เมื่อมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ในระยะยาวลูกค้าก็จะไว้ใจและใช้สินค้าเองโดยที่ไม่จำเป็นต้องโฆษณาหรือใช้การส่งเสริมการตลาดอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ Public Relations

อย่างไรก็ตาม Public Relation ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เพราะข้อจำกัดของ Public Relations คือ การที่เป็นเรื่องระยะยาวต้องใช้เวลาและไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นทันที และไม่ใช่สิ่งที่สามารถกระตุ้นยอดขายได้โดยตรงเหมือนวิธีส่งเสริมการตลาดอื่น ๆ

ดังนั้น จึงควรทำควบคู่กับวิธีส่งเสริมการตลาดรูปแบบอื่น อย่างเช่น การโฆษณา และการจัด Sales Promotion เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า และกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อมากขึ้น

Finvestory

บทความเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ ในโลกที่ทุกคนต่างลงทุน