• Post category:Business

Polycentric คืออะไร?

Polycentric คือ การบริหารบริษัทข้ามชาติด้วยการใช้นโยบายแบบท้องถิ่น ซึ่งในการบริหารบรรษัทข้ามชาติแบบ Polycentric จะใช้รูปแบบในการริหารที่ปรับให้เข้ากับท้องถิ่นหรือบริษัทลูกในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่แตกต่างกัน อำนาจการตัดสินใจ และการเลือกใช้ผู้บริหารในบริษัทสาขาต่างประเทศ

เนื่องจากแนวคิดแบบ Polycentric Orientation คือแนวคิดที่มองว่าในแต่ละประเทศมีสภาพแวดล้อมที่ต่างกันตามแต่ละวัฒนธรรม ทำให้บริษัทควรบริหารด้วยรูปแบบที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมในแต่ละประเทศ หรือก็คือมองว่า “ไม่มีวิธีใดที่ใช้ได้กับทุกประเทศทั่วโลก” ซึ่งเป็นแนวคิดที่ตรงข้ามกับแนวคิดแบบ Ethnocentric อย่างสิ้นเชิง

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารูปแบบการบริหารในแต่ละสาขาของบรรษัทข้ามชาติที่มีนโยบาย Polycentric จะต่างกันไปในแต่ละประเทศลูก แต่แนวทางการดำเนินงาน การวิจัยและพัฒนา การทำการตลาด จะยังคงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นอกจากวิธีบริหารที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ อีกส่วนสำคัญของแนวคิดแบบ Polycentric คือรูปแบบสินค้าที่จะแตกต่างออกไปไม่มากก็น้อยในแต่ละท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ประเทศ

ตัวอย่างเช่น McDonald ในประเทศอินเดียที่คิดค้นเมนูไก่และมังสวิรัติขึ้นมา จากการที่ไม่สามารถขายเบอร์เกอร์เนื้อวัวได้เพราะชาวอินเดียเชื่อว่าวัวเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์จึงไม่ทานเนื้อวัว ในขณะที่เนื้อหมูก็ไม่สามารถขายได้เช่นกันเพราะประชากรอินเดียจำนวนมากนับถือศาสนาอิสลาม

การบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบ Polycentric

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทที่มีนโยบายแบบ Polycentric จะใช้ผู้บริหารที่คัดเลือกมาจากประเทศนั้น เพื่อเป็นผู้บริหารระดับสูง อีกทั้งยังให้อำนาจในการตัดสินใจกับผู้บริหารคนดังกล่าวมากในระดับหนึ่ง เพราะถือว่าผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในตลาดประเทศนั้นมากกว่า

โดยข้อได้เปรียบของบริษัทที่บริหารบริษัทลูกในต่างประเทศด้วยนโยบาย Polycentric มีดังนี้

ผู้บริหารที่มาจากประเทศสาขาเข้าใจตลาดและวัฒนธรรมดีอยู่แล้ว ซึ่งช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังช่วยให้พนักงานเชื่อฟังมากกว่าผู้บริหารที่ถูกส่งมาจากประเทศแม่ และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกจุด นอกจากนี้ยังคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ และกฎหมายดีอยู่แล้ว

ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการส่งผู้บริหารมาจากประเทศแม่ ทั้งค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมก่อนส่งไปและการส่งกลับ และค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้บริหารที่ส่งไปในฐานะ Expatriate

เพิ่มโอกาสเติบโตให้กับพนักงานในบริษัทลูก เพราะพนักงานในบริษัทสาขามีโอกาสเติบโตสู่ตำแหน่งบริหารได้

อย่างไรก็ตาม แม้ว่านโยบายการบริหารแบบ Polycentric จะใช้ผู้บริหารจากประเทศสาขา (Host Country) เป็นส่วนใหญ่ แต่ในบางกรณีก็มีการส่งผู้บริหารระดับสูงจากประเทศแม่ไปควบคุมประเทศสาขาในฐานะ Expatriate (Expat) ได้เช่นกัน

Finvestory

บทความเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ ในโลกที่ทุกคนต่างลงทุน