Over-the-Counter (OTC) คืออะไร?

เผยแพร่เมื่อ

ใน

Over-the-Counter คือ การซื้อขายนอออกตลาด Over the Counter ซื้อขายแบบ OTC

Over-the-Counter คืออะไร?

Over-the-Counter คือ การซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดโดยไม่มีศูนย์กลางทำหน้าที่ควบคุมและจับคู่ซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ซึ่งการซื้อขายแบบ Over-the-Counter (OTC) จะเป็นการติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างผู้ออกหลักทรัพย์กับผู้ซื้อกันเองโดยตรงหรือใช้นายหน้าจัดการแทน

การซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดซึ่งเป็นตัวกลาง ในรูปแบบของ Over The Counter (OTC) จึงเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่ผ่านระบบอัตโนมัติโดยตรงระหว่างผู้ที่ต้องการขายกับผู้ที่ต้องการซื้อ

โดยการซื้อขายในรูปแบบ Over-the-Counter หรือ OTC สามารถเกิดขึ้นได้กับหลักทรัพย์ใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็น หุ้น ตราสารหนี้ อนุพันธ์ หรือสินค้าโภคภัณฑ์

ตัวอย่างการซื้อขายแบบ OTC

ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดในการอธิบายวิธีการซื้อขายในลักษณะ Over-the-Counter คือการซื้อขายรถยนต์ที่เลิกผลิตแล้ว เมื่อคุณสนใจซื้อรถยนต์ดังกล่าวเพื่อสะสม คุณจึงไปติดต่อและต่อรองเพื่อซื้อต่อรถยนต์คันดังกล่าวจากเจ้าของเดิมเพื่อนำมาสะสมใน Collection ของคุณ

ตัวอย่างการซื้อขายแบบ Over-the-Counter ที่น่าจะพอคุ้นตาหลายคนจากภาพยนต์อย่าง เช่น Mortgage-backed securities (MBS), Collateralized Debt Obligation (CDOs), และ Credit Default Swap (CDS) ในเรื่อง The Big Short และหุ้น Pink Sheets ในเรื่อง The Wolf of Wall Street

ข้อจำกัดของ OTC

ข้อจำกัดของ OTC คือสิ่งที่เกิดจากการที่การซื้อขายนอกตลาดหรือ Over-the-Counter (OTC) เป็นการซื้อขายโดยไม่มีศูนย์กลางควบคุม

ทำให้ในบางกรณีการซื้อขายแบบ OTC อาจมีข้อจำกัดจากสภาพคล่องที่ต่ำ, ปริมาณการซื้อขายไม่เป็นไปตามที่ต้องการ, และการคุ้มครองที่นักลงทุนจะไม่ได้รับเหมือนกับการซื้อขายที่มีตัวกลางอย่างเป็นทางการ

แต่ด้วยการซื้อขายแบบ Over-the-Counter มักจะเป็นวิธีการสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ อย่างเช่น นักลงทุนสถาบัน และ Hedge Fund จึงทำให้ข้อจำกัดเหล่านี้ไม่เป็นอุปสรรคต่อนักลงทุนเหล่านี้มากนัก เนื่องจากมีความเข้าใจและมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านี้ในระดับหนึ่ง

ติดตามเรา:

บทความโดย

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ

เกี่ยวกับ: