Nonfarm Payrolls คืออะไร? การจ้างงานนอกภาคการเกษตรบอกอะไร

เผยแพร่เมื่อ

ใน

Nonfarm Payrolls คือ การจ้างงาน นอกภาคการเกษตร Nonfarm Payroll เดือนนี้

Nonfarm Payrolls คือ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐอเมริกา เป็นตัวเลขสถิติทางเศรษฐกิจที่แสดงภาวะการจ้างงานรายเดือนของสหรัฐฯ ว่าลดลงหรือเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ โดยตัวเลข Non-farm Payrolls จะไม่นับรวมการจ้างงานของภาคเกษตร ภาคครัวเรือน ธุรกิจส่วนตัวที่ไม่ได้จดทะเบียน และองค์กรไม่หวังผลกำไร

การจ้างงานนอกภาคการเกษตร หรือ Nonfarm Payrolls คือ ตัวเลขที่จัดทำและประกาศโดยสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐอเมริกา (U.S. Bureau of Labor Statistics) ซึ่งจะถูกประกาศออกมาทุกวันศุกร์แรกของแต่ละเดือน และจะประกาศออกมาพร้อมกับอัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) ของสหรัฐอเมริกา

ตัวเลข Nonfarm Payrolls ในแต่ละเดือนจะแสดงให้เห็นจำนวนผู้มีงานทำลดลงหรือเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา และเทียบกับช่วงเวลาอื่น ๆ

นักลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ และ Forex จะใช้ตัวเลข Nonfarm Payroll ในการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในอนาคต ตัวเลขที่สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์จะส่งผลในเชิงบวกต่อตลาดหุ้นและสกุลเงินดอลลาร์ ในขณะที่ตัวเลขที่ต่ำกว่าคาดการณ์หรือเป็นลบจะส่งผลในเชิงลบ

Nonfarm Payrolls บอกอะไร

Nonfarm Payrolls คือ สถิติที่จะแสดงตัวเลขการจ้างงานอย่างละเอียด โดยข้อมูลสถิติการจ้างงานนอกภาคการเกษตรจะถูกแบ่งออกเป็นรายอุตสาหกรรม (อย่างที่แสดงอยู่ในตารางด้านล่าง) รวมถึงการแสดงสถิติในรูปแบบประชากรศาสตร์ เช่น เชื้อชาติ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รวมถึงผู้พิการ

นอกจากนี้ ยังมีสถิติการจ้างงานที่แสดงรายละเอียดในส่วนของเหตุผลที่ออกจากงาน ระยะเวลาในการทำงาน ไปจนถึงการจ้างผู้ที่เป็นทหารผ่านศึก อีกทั้งยังบอกสถิติในส่วนของค่าแรงด้วยเช่นกัน ทั้งค่าแรงเฉลี่ยรายชั่วโมง (Average Hourly Earnings) และรายสัปดาห์ (Average Weekly Earnings) เพื่อแสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรบ้าง

Nonfarm Payroll คือ ตัวเลขการจ้างงาน นอกภาคเกษตร สหรัฐ
ตัวอย่างสถิติบางส่วนจากตัวเลข Nonfarm Payroll

สถิติการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (Non-farmpayroll) จะทำให้เห็นการจ้างงานเพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เมื่อนำไปวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ ก็จะกลายเป็นเครื่องมือสำหรับการประมาณการยอดขายและความคึกคักของแต่ละภาคธุรกิจในแต่ละช่วงเวลาได้

ทำไมนักลงทุนสนใจ Non-farm Payrolls

การจ้างงาน (Employment) ที่มากขึ้นหมายความว่าประชาชนจะมีงานทำมากขึ้น เมื่อประชาชนมีงานทำกันมากขึ้นก็จะมีรายได้สำหรับการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น นั่นหมายความว่ามีโอกาสที่ประชาชนจะจับจ่ายใช้สอยเพื่อการบริโภคมากขึ้น

ในขณะที่การใช้จ่ายในการบริโภค (Consumption) ของประชาชนสหรัฐอเมริกาคิดเป็นกว่า 75% ของมูลค่า GDP สหรัฐอเมริกา ในขณะที่จำนวนสถิติผู้ใช้แรงงานสหรัฐฯ ที่อยู่นอกภาคการเกษตรมีสัดส่วนมากกว่า 80% ของ GDP นั่นหมายความว่าตัวเลข Nonfarm Payrolls คือตัวเลขที่สะท้อนมูลค่าและเงินที่หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มากกว่า 3 ใน 4

ตัวอย่างเช่น ในช่วงวิกฤติโควิด-19 ที่สหรัฐฯ มีการล็อคดาวน์จนทำให้ธุรกิจไม่สามารถดำเนินได้อย่างปกติและมีการปลดพนักงานเป็นจำนวนมาก และเมื่อประชาชนไม่มีรายได้ก็จะทำให้ไม่อยากใช้จ่าย ในขณะนั้นส่งผลให้ GDP สหรัฐอเมริกาในไตรมาส 2 ติดลบถึง 32.9%

ซึ่ง 2 ใน 3 สาเหตุที่ตัวเลข GDP สหรัฐอเมริกาที่ต่ำเป็นประวัติการณ์ในไตรมาสที่ 2 ก็มาจากการบริโภคภาคประชาชนที่หายไปกว่า 1 ใน 3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

สถิติการจ้างงานที่ลดลงมากที่สุดของ Nonfarm Payrolls คือ 20,500,000 ตำแหน่ง ในเดือนเมษายน 2563 (All Time Low) จากผลของการ Lockdown ตลอดทั้งเดือนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

สถิติ Nonfarm Payrolls ที่เพิ่มมากสุดคือ 4,800,000 ตำแหน่ง ในเดือนมิถุนายน (All Time High) หลังจากที่สหรัฐฯ เริ่มทยอยเปิดเมืองมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมและเปิดเมืองแบบเต็มรูปแบบมากขึ้นในเดือนมิถุนายน

ข้อมูลอ้างอิงและรูปภาพจาก GreedisGoods

สามารถติดตามสตัวเลข Non-farm Payroll ทุกเดือนได้ที่ สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐอเมริกา (U.S. Bureau of Labor Statistics)

ติดตามเรา:

บทความโดย

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ