Mega Trend คืออะไร? อะไรบ้างเป็นเมกะเทรนด์ที่เคยเกิดขึ้นแล้ว

เผยแพร่เมื่อ

ใน

Mega Trend คือ เมกะเทรนด์ คือ อะไรบ้าง Megatrends

Mega Trend คืออะไร?

Mega Trend คือ เทรนด์หรือแนวโน้มที่เป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี หรือสิ่งแวดล้อมในระยะยาวที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อวิถีชีวิตของผู้คน การทำงาน และปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน

โดย Mega Trends (เมกะเทรนด์) ที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยภายนอกที่ยากจะควบคุมได้ ทำให้เมกะเทรนด์อาจเป็นได้ทั้งผลดีและผลเสียในวงกว้างต่อสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของผู้คนในระยะยาว

ซึ่งทั้งหมดส่งผลให้ Mega Trends กลายเป็นสิ่งที่กำหนดทิศทางของการลงทุน นวัตกรรม และการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ตัวอย่างของเมกะเทรนด์ที่เคยเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมในอดีต เช่น ไฟฟ้า รถยนต์ อินเตอร์เน็ต และการเข้าถึงเทคโนโลยีของคนทั่วไป และสำหรับ Mega Trends ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่:

  • การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ (Climate Change)
  • สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)
  • การลงทุนในธุรกิจที่ยั่งยืน (Sustainability Investment)
  • รถไฟฟ้า (Electric Vehicles)
  • ความสนใจที่เพิ่มขึ้นในประเด็นด้านสุขภาพ
  • AI และ Blockchain ที่กำลังพัฒนาไปสู่จุดที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในวงกว้าง

เราสามารถค้นหา Mega Trends ได้จากไหน

Mega Trends เป็นเรื่องแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี หรือสิ่งแวดล้อมในระยะยาวที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อวิถีชีวิตของผู้คน ดังนั้นแล้ว Mega Trends จึงเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นใหม่บ่อย ๆ และแต่ละครั้งแต่ละ Mega Trends ก็อาจกินเวลาหลายสิบปี

การค้นหา Mega Trends จึงเป็นสิ่งที่ทำได้โดยมุ่งไปยังการค้นหาสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และวิถีชีวิตได้

อาจทำได้ด้วยการวิจัยเพื่อระบุรูปแบบและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยข้อมูลทางการตลาด การติดตามเหตุการณ์ระดับโลก รวมถึงติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ซึ่งทางออกที่ดีที่สุดที่จะสามารถระบุได้ว่าสิ่งนั้นจะกลายเป็น Mega Trends หรือไม่ มีเพียงแค่อาศัยความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นด้วยเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น หรือปรึกษาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น

สำหรับอีกวิธีหนึ่งคือการติดตามข่าวสารที่บ่งบอกว่าเทรนด์บางอย่างกำลังเกิดขึ้น หรือมองหารูปแบบในโซเชียลมีเดียและข้อมูลการค้นหา แต่สำหรับวิธีนี้คงต้องเตือนว่า อะไรก็ตามที่มีคนมาบอกคุณเป็นสิ่งที่คนอื่นก็รู้เช่นกัน และไม่มีอะไรการันตีได้ว่าคุณรู้เป็นอันดับที่เท่าไหร่ เทรนด์อยู่ตรงจุดไหน ล้มเหลวหรือจบลงไปแล้วหรือไม่

ข้อมูลบางส่วนอ้างอิงจาก: BlackRock

ติดตามเรา:

บทความโดย

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ

เกี่ยวกับ: