Market Cap คืออะไร? เข้าใจที่มาของ Market Capitalization

เผยแพร่เมื่อ

ใน

Market Cap คือ ย่อมาจาก Market Capitalization คือ มูลค่าตามราคาตลาด ปัจจุบัน หุ้น คริปโตเคอร์เรนซี Mkt Cap คือ

Market Cap คืออะไร?

Market Cap คือ Market Capitalization หรือมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด เป็นตัวชี้วัดมูลค่ารวมของมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ Market Capitalization สามารถคำนวณได้โดยการคูณราคาตลาดปัจจุบันของสินทรัพย์ด้วยจำนวนสินทรัพย์นั้นทั้งหมด

โดยปกติแล้ว Market Cap สามารถพบได้เมื่อมีการวัดมูลค่ารวมของหลักทรัพย์บางอย่าง อย่างเช่น หุ้นของบริษัทหนึ่ง หรือมูลค่ารวมของเหรียญ Cryptocurrency หนึ่ง

หรือเขียนออกมาเป็นสมการในการคำนวณ Market Capitalization ได้เป็น: Mkt Cap = ราคาตลาดปัจจุบัน x จำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมด

ตัวอย่างเช่น ถ้าหากหุ้น FVST ทั้งหมดมีอยู่ทั้งหมด 100 ล้านหุ้น โดยราคาหุ้นปัจจุบันคือ 8 บาทต่อหุ้น ดังนั้น Market Capitalization หรือมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหุ้น FVST จะเท่ากับ 8 บาท x 100 ล้านหุ้น = 800 ล้านบาท

Market Capitalization บอกอะไร

Market Cap คือตัวเลขที่เป็นตัวชี้วัดที่นักลงทุนใช้ในการประเมินขนาดและประสิทธิภาพของสินทรัพย์หรือบริษัท นอกจากนี้ยังใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบขนาดบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยบริษัทที่มีมูลค่าตลาดที่สูงขึ้นเป็นที่ยอมรับมากกว่าบริษัทที่มีมูลค่าตลาดลดลง

โดย Market Cap ยังสามารถใช้ในการแบ่งประเภทของบริษัทตามขนาดของบริษัท ได้ดังนี้

  • Large-cap: บริษัทที่มี Market Cap มากกว่า หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
  • Mid-cap: บริษัทที่มี Market Cap ระหว่าง 2 พันล้านถึงหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
  • Small-cap: บริษัทที่มี Market Cap อยู่ระหว่าง 300 ล้านถึง 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
  • Micro-cap: บริษัทที่มีมูลค่าตลาดต่ำกว่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

อย่างไรก็ตาม ควรทราบว่า Market Capitalization หรือมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด นั้นไม่ได้เป็นตัวชี้วัดที่ถูกต้องของมูลค่าหรือศักยภาพของการเติบโตของบริษัท เนื่องจากมูลค่าที่คำนวณได้เป็น Market Cap ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ อย่างเช่น ราคาหุ้นหุ้น และแนวโน้มของตลาดที่อาจเป็นขาขึ้นหรือขาลงอยู่โดยไม่ได้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานใด ๆ

นอกจากนี้ Market Cap ยังคำนวณด้วยจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่มี แม้ว่าหลักทรัพย์ที่ซื้อขายอยู่ในตลาดจะมีสัดส่วนเพียงเล็กน้อยก็ตาม

กล่าวคือ สมมติว่าบริษัท FVST มีหุ้นทั้งหมด 1,000 ล้านบาท และสามารถขายหุ้นออกไปได้ 1 หุ้นที่ราคา 1,000 บาท เพียงหุ้นเดียว Market Capitalization หรือมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหุ้น FVST จะกลายเป็น 1 แสนล้านบาททันที

ติดตามเรา:

บทความโดย

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ

เกี่ยวกับ: