• Post category:Investment

January Effect คืออะไร?

January Effect คือ ปรากฏการณ์ที่ราคาหุ้นมีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงเดือนมกราคม ผลกระทบมักเกิดจากแนวโน้มที่นักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบันจะขายหุ้นที่ในช่วงปลายปีก่อนหน้า และกลับมาซื้อหุ้นเหล่านั้นในเดือนมกราคมส่งผลให้หุ้นราคาสูงขึ้นในเดือนมกราคม

โดยเหตุผลที่นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน อย่างเช่น กองทุน ขายหุ้นออกในช่วงปลายปีก่อนหน้ามีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ซึ่งทั่วไปเชื่อว่า เกิดจากการต้องการลด Position ที่ทำให้ภาษีลดลงได้แล้วซื้อกลับในเดือนมกราคม และการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนโดยนักลงทุนสถาบัน (Rebalancing)

อย่างไรก็ตาม January Effect เป็นสิ่งไม่ได้การันตีว่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและเกิดขึ้นในทุกตลาด รวมทั้งข้อมูลในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

จึงเป็นเรื่องดีกว่าที่จะเก็บ January Effect เอาไว้เพื่อเข้าใจสภาพตลาด มากกว่านำไปประกอบการสินใจในการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง

ปรากฏการณ์ January Effect เกิดขึ้นจากอะไรได้บ้าง?

ตามที่อธิบายในตอนต้น January Effect คือ ปรากฏการณ์ที่มีพื้นฐานมาจากการที่นักลงทุนทั้งรายย่อยและรายใหญ่ขายหุ้น (หรือแม้แต่สินทรัพย์บางอย่าง) ในช่วงก่อนสิ้นปีก่อนหน้าและซื้อคืนในเดือนมกราคม ทำให้ราคาหุ้นเพิ่มสูงขึ้นในเดือนมกราคม และเกิดเป็น January Effect ตามที่นักลงทุนทั่วไปเข้าใจ

โดยสิ่งเร้าที่นักลงทุนเชื่อว่าทำให้เกิดพฤติกรรมที่นำไปสู่ January Effect มีดังนี้:

การขายขาดทุนทางภาษี: นักลงทุนจะขายหุ้นที่ขาดทุนเมื่อสิ้นปีเพื่อชดเชยกำไรจากการขายหุ้นและลดภาระภาษี การขายนี้ผลักดันให้ราคาหุ้นลดลง และสร้างโอกาสในการซื้อให้กับนักลงทุนในเดือนมกราคม

Window Dressing: ผู้จัดการกองทุนรวมมักจะขายหุ้นที่ขาดทุนและซื้อหุ้นที่ดูดีมีกำไรก่อนสิ้นปี เพื่อปรับปรุงหน้าตาของพอร์ตการลงทุนให้ดูดี การทำ Window Dressing เหล่านี้อาจนำไปสู่การที่ราคาของหุ้นลดลงในช่วงสิ้นปีและกลับมาเป็นปกติในเดือนมกราคมได้

โบนัสและสิ่งจูงใจทางการเงินจากเมื่อสิ้นปี: นักลงทุนจำนวนมากได้รับโบนัสและสิ่งจูงใจทางการเงินสิ้นปี ซึ่งทำให้เงินทุนเพื่อลงทุนในตลาดหุ้นเพิ่มขึ้น การไหลเข้าของเงินเหล่านี้มีส่วนทำให้ราคาหุ้นในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้นได้เช่นกัน

การมองโลกในแง่ดี: ปีใหม่มักจะเกี่ยวข้องกับความหวังใหม่และการมองโลกในแง่ดีใหม่เสมอ และนักลงทุนมักจะมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาด

เป็นที่น่าสังเกตว่า January Effect ไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่สามารถรับประกันได้ อีกทั้งตลาดหุ้นอยู่ภายใต้ปัจจัยหลายอย่าง รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัท และความเชื่อมั่นของนักลงทุน ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อราคาและทำให้ไม่สามารถคาดการณ์ถึงเหตุผลที่แท้จริงของ January Effect ได้จากปัจจัยเพียงไม่กี่ปัจจัย

ข้อมูลบางส่วนอ้างอิงจาก: William & Mary, CNBC

Finvestory

บทความเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ ในโลกที่ทุกคนต่างลงทุน