• Post category:Investment

การลงทุน คืออะไร?

การลงทุน คือ การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่คือการใช้เงินทุน ในการซื้อสินทรัพย์บางอย่างด้วยความคาดหวังในการสร้างรายได้หรือผลกำไรจากสินทรัพย์ดังกล่าวในอนาคต

จะเห็นว่าการลงทุน (Investment) จำเป็นต้องเสียสละทรัพย์สินที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อใช้สร้างผลตอบแทนที่คาดหวัง (Expected Return) จากสิ่งที่ลงทุน โดยรูปแบบของผลตอบแทนจากการลงทุนจะแตกต่างกันตามประเภทของสินทรัพย์ที่ลงทุน ไม่ว่าจะเป็น เงินปันผล ดอกเบี้ย รายได้ค่าเช่า หรือกำไร เป็นต้น

ซึ่งการที่การลงทุนมีโอกาสได้ผลตอบแทนกลับมานั่นหมายความว่าการลงทุนมีโอกาสที่จะไม่ได้ผลตอบแทนหรือขาดทุนเช่นกัน ซึ่งเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าความเสี่ยงในการลงทุน (Risk) และไม่มีการลงทุนในรูปแบบไหนที่ไม่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น

ความเสี่ยง (Risk) ของการลงทุนจะผันแปรตามผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับการลงทุนนั้น ๆ โดยทั่วไปการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงจะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูง (High-risk High-expected-return) ในทางกลับกันผลตอบแทนที่ต่ำก็จะมีความเสี่ยงที่ต่ำตามผลตอบแทน

การลงทุนต่างจากการเก็งกำไรอย่างไร

การลงทุน (Investment) และการเก็งกำไร (Speculation) มีความคล้ายคลึงกันตรงที่เป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรโดยคาดหวังที่จะสร้างผลตอบแทน แต่อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างที่สำคัญบางประการระหว่างสองสิ่งนี้

โดยทั่วไปแล้วการลงทุนจะมีลักษณะเป็นการลงทุนระยะยาวและมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยพื้นฐาน เช่น ความแข็งแกร่งทางการเงินและแนวโน้มการเติบโตของบริษัท หรือความมั่นคงของประเภทสินทรัพย์ นักลงทุนมีเป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแทนโดยการซื้อสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำกว่าและถือไว้จนกว่ามูลค่าจะเพิ่มขึ้น

ในทางกลับกัน การเก็งกำไรนั้นมีลักษณะเป็นขอบเขตระยะสั้นและมุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหวของตลาดและแนวโน้ม นักเก็งกำไรมีเป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแทนโดยการซื้อสินทรัพย์ที่นักเก็งกำไรเชื่อว่าจะเพิ่มมูลค่า แล้วขายอย่างรวดเร็วเพื่อทำกำไร พวกเขามักจะเต็มใจรับความเสี่ยงมากกว่านักลงทุน

โดยสรุปแล้ว การลงทุน (Investment) มักเน้นไปที่ปัจจัยพื้นฐาน เป็นเรื่องระยะยาวและมีความเสี่ยงน้อยกว่า ในขณะที่การเก็งกำไรเน้นที่แนวโน้มตลาด เป็นเรื่องที่โดยส่วนใหญ่เป็นระยะสั้นและมีความเสี่ยงมากกว่า

นักลงทุนพิจารณาอะไรในการลงทุน

เมื่อพิจารณาการลงทุน นักลงทุนมีหลายปัจจัยที่คำนึงถึงเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน โดยทั่วไปจะประกอบด้วย:

การวิจัย – เพื่อตรวจสอบบริษัทหรือสินทรัพย์ที่คุณกำลังพิจารณาลงทุน ดูแนวโน้มทางการเงิน การจัดการ และอุตสาหกรรมของบริษัท ยิ่งคุณรู้เกี่ยวกับการลงทุนมากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งมีความพร้อมในการตัดสินใจมากขึ้นเท่านั้น

ความเสี่ยงเทียบกับผลตอบแทน – เนื่องจากการลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยงในระดับที่แตกต่างกัน การเปรียบเทียบความเสี่ยงกับผลตอบแทนผลตอบแทนที่เป็นไปได้จะช่วยแสดงสัดส่วนระหว่างผลตอบแทนกับระดับความเสี่ยง เพื่อพิจารณาว่าผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นนั้นคุ้มค่ากับความเสี่ยงเหล่านั้นหรือไม่

การป้องกันความเสี่ยง – เมื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนกับความเสี่ยง ขั้นต่อมาคือการจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนดังกล่าว ซึ่งในการลงทุนแต่ละประเภทมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันทำให้การป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมจะแตกต่างกันในแต่ละการลงทุน

ขอบเขตระยะเวลาของการลงทุน – ระยะเวลาในการลงทุนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการลงทุนที่เหมาะสม เนื่องจากการลงทุนบางอย่างเหมาะสำหรับผลกำไรระยะสั้นในขณะที่การลงทุนบางอย่างเหมาะสำหรับการเติบโตในระยะยาว รวมถึงระยะเวลาในการคืนทุนที่แตกต่างกัน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย – อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสนใจคือค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เนื่องจากสิ่งเหล่านี้สามารถทำให้ผลตอบแทนของคุณหายไปหากขาดความระมัดระวัง

จะเห็นว่าการลงทุนคือเรื่องของการพิจารณาพิจารณาความเสี่ยงเทียบกับผลตอบแทนจากการลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาการลงทุน การวิจัย และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

ข้อมูลอ้างอิงจาก: Cambridge Dictionary

Finvestory

บทความเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ ในโลกที่ทุกคนต่างลงทุน