• Post category:Investment

High Risk High Return คือ ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงของการลงทุนกับผลตอบแทนที่ได้รับ (Risk-return Trade off) โดยพื้นฐานของ High Risk High Return คือยิ่งความเสี่ยงของสิ่งที่ลงทุนสูงผลตอบแทนจากการลงทุนก็จะยิ่งสูงตาม ในทางกลับการการลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำก็จะให้ผลตอบแทนที่ต่ำเช่นกัน

ตัวอย่างเช่น การฝากเงินกับธนาคารที่ความเสี่ยงต่ำที่สุดเนื่องจากการที่ธนาคารจะไม่สามารถจ่ายเงินคืนได้มีเพียงแค่ไม่กี่เหตุผลและมีโอกาสเกิดต่ำมาก ทำให้ธนาคารไม่จำเป็นต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อจูงใจให้คนนำเงินมาฝากกับธนาคาร ดอกเบี้ยของธนาคารจึงต่ำเพียงแค่ราว 1% ต่อปี

ในขณะที่การลงทุนในหุ้นหรือที่เรียกว่าเล่นหุ้น ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินกับธนาคาร แต่ก็แลกมาด้วยความเสี่ยงจากการขาดทุนที่มากขึ้น กรณีนี้ก็อาจจะเรียกว่า High Risk High Return เมื่อเทียบกับเงินฝาก

High Risk, High Expected Return

ด้วยหลักการและแนวคิดด้านบนทำให้นักลงทุนทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าหลายคนเข้าใจไปเองว่า High Risk ต้อง High Return เสมอไป ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว High Risk High Expected Return หรือ ความเสี่ยงสูงทำให้คาดว่าจะได้ผลตอบแทนที่สูงเท่านั้น

สรุปง่าย ๆ ก็คือการที่ผลตอบแทนสูงไม่ได้จำเป็นต้องมีความเสี่ยงสูงเสมอไป และการที่ความเสี่ยงสูงก็ไม่ได้การันตีผลตอบแทนที่สูงเสมอไป

ถึงแม้จะบอกว่า “ผลตอบแทนสูง ไม่จำเป็นต้องความเสี่ยงสูงเสมอไป” แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่นักลงทุนต้องทำคือการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อลดความเสี่ยงลง โดยความเสี่ยงจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ Systematic Risk และ Unsystematic Risk

Systematic Risk คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก (External Factors) เป็นผลกระทบในวงกว้าง เช่น วิกฤตเศรษฐกิจ การเมือง เศรษฐกิจ และภาวะสงคราม เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ทำได้เพียงหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดเพื่อลดผลกระทบที่ได้รับ

Unsystematic Risk คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในที่แตกต่างกัน ทำให้ Unsystematic Risk คือความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้มากที่สุดจากการที่เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม เฉพาะสินทรัพย์ หรือเฉพาะกับตัวคุณเองเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น การลงทุนในกลุ่มพลังงานทดแทน ความเสี่ยงคือปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันลดลง

ถ้านักลงทุนทำการบ้านมาดีพอและรู้ว่าราคาน้ำมันจะสูงไปอีกนาน ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์แนวโน้ม ความตึงเครียดของกลุ่มผู้ค้าน้ำมัน หรือนโยบายรัฐบาล ก็จะช่วยเลือกช่วงเวลาในการลงทุนได้อย่างถูกต้อง

จากทั้งหมดจะเห็นว่าสิ่งที่ลดความเสี่ยงลงได้ในขณะที่ผลตอบแทนยังสูงอยู่คือ “ข้อมูลที่มากพอ” ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อมูลจากการวิเคราะห์ก็ตาม โดยในเบื้องต้นนักลงทุนควรจะรู้ควรจะรู้ประเด็นเหล่านี้เมื่อกำลังจะลงทุนกับอะไรบางอย่าง

  1. สินทรัพย์ดังกล่าวคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ทำไมเป็นที่ต้องการ ทำไมต้องมีอยู่
  2. ความเสี่ยงของการลงทุนในสินทรัพย์ดังกล่าวคืออะไร อะไรมีผลต่อความเสี่ยงในแต่ละข้อ
  3. อะไรคือสินค้าทดแทน
  4. ทำกำไรจากสินทรัพย์นี้ได้อย่างไร

สรุปแล้ว High Risk High Return จริงหรือ?

High Risk High Return คือ มุมมองต่อความเสี่ยงที่เทียบกับผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนเท่านั้น กล่าวคือความเสี่ยงและผลตอบแทนในความเป็นจริงสัมพันธ์กันในรูปแบบ High Risk High Expect Return หรือ ยิ่งการลงทุนมีความเสี่ยงสูงมาก ความคาดหวังต่อผลตอบแทนยิ่งสูงตาม

ด้วยความเข้าใจผิดทำให้หลายคนเข้าใจไปเองว่าต้อง High Risk High Return เสมอไป ซึ่งในความเป็นจริงปัญหาอยู่ที่การจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้น้อยลงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ง เพราะการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงลงไม่ได้ทำให้กำไรลดลงมากแต่อย่างใด

ในทางกลับกันไม่ว่าจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมากแค่ไหน แต่ถ้าไม่บริหารและประเมินความเสี่ยงก็นำไปสู่การขาดทุนได้อยู่ดี

Finvestory

บทความเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ ในโลกที่ทุกคนต่างลงทุน