• Post category:Economics

Fed Fund Rate คือ อัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกา ควบคุมโดยคณะกรรมการ FOMC หรือ Federal Open Market Committee โดยอัตราดอกเบี้ย Fed Fund Rate มีหน้าที่เป็นดอกเบี้ยของการกู้เงินข้ามคืนระหว่างธนาคารพาณิชย์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเหมือนอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำของระบบเศรษฐกิจสหรัฐฯ

โดยคณะกรรมการ FOMC คือ ผู้กำหนดกรอบเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ หรือ Fed Fund Rate ผ่านการประชุม Federal Open Market Committee (FOMC) หรือการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ซึ่งจะประชุมปีละ 8 ครั้ง

ในเชิงนโยบาย Fed Fund Rate คือ เครื่องมือของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ ผ่านการควบคุมปริมาณเงินในระบบด้วยการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายและลงทุน (ด้วยการลดดอกเบี้ย) หรือชะลอการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ (ด้วยการขึ้นดอกเบี้ย)

สำหรับภาคเศรษฐกิจจริง (Real Sector) อัตราดอกเบี้ย Fed Fund Rate จะส่งผลต่อต้นทุนของการกู้ยืมของผู้บริโภคและภาคธุรกิจ เพราะ Fed Funds Rate คือตัวเลขที่ใช้อ้างอิงในทุกอัตราดอกเบี้ย ไม่ว่าจะเป็น ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยบัตรเครดิต และผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล

Fed Funds Rate ปัจจุบันอยู่ที่กรอบเป้าหมาย 0-0.25% หลังจากการประชุม FOMC เมื่อเดือนมีนาคม 2020 ที่ผ่านมา เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด

Fed Fund Rate คือ อัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐ Federal Fund Rate
Fed Fund Rate หรืออัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 1955 จนถึงปัจจุบัน

Note: เหตุผลที่ธนาคารพาณิชย์จำเป็นต้องกู้เงินข้ามคืนระหว่างกันเป็นผลมาจากข้อกำหนดอัตราส่วนสภาพคล่องขั้นต่ำ (Reserve Requirements) ของธนาคารพาณิชย์ ทำให้ธนาคารพาณิชย์ต้องกู้เงินระหว่างกันเพื่อรักษาสัดส่วนเงินขั้นต่ำเอาไว้ตามข้อกำหนดธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve System)

Fed Fund Rate ทำงานอย่างไร

ในการประชุมคณะกรรมการ FOMC ของ Fed ที่จัดขึ้นปีละ 8 ครั้ง คณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐฯ (Federal Open Market Committee) จะพิจารณามุมมองต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในขณะนั้นเพื่อตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ย ลดดอกเบี้ย หรือคงดอกเบี้ย

การขึ้นดอกเบี้ย Fed Fund Rate คือ สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อ Fed ต้องการชะลอการเติบโตของเศรษฐกิจ เมื่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ เติบโตอย่างรวดเร็วจะส่งผลให้มีแนวโน้มที่ธุรกิจและประชาชนต่างกู้เงินเพื่อนำมาลงทุน เพราะเชื่อว่าผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับยังไงก็สูงกว่าดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย เพื่อไม่ให้เงินเฟ้อ (Inflation) เพิ่มสูงเกินไป Fed ก็จะจำเป็นที่จะต้องลดดอกเบี้ยเพื่อชะลอความร้อนแรงของการลงทุนในระบบเศษฐกิจ

การลดดอกเบี้ย Fed Fund Rate คือ สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อ Fed ต้องการกระตุ้นการลงทุนในระบบเศรษฐกิจ เมื่อเศรษฐกิจอยู่ในภาวะไม่อยากลงทุนหรือไม่อยากจับจ่ายใช้สอย การที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายลดลงต้นทุนในการกู้ยืมก็จะลดลงตาม ในทางทฤษฎีการลดดอกเบี้ยนโยบายจะช่วยให้ประชาชนกล้ากู้ยืมเงินไปลงทุนในธุรกิจมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เกิดการจ้างงานตามมา เมื่อมีการจ้างงานคนก็มีเงินใช้ก็จะเกิดการจับจ่ายใช้สอย และในท้ายที่สุดเงินในระบบเศรษฐกิจก็จะเพิ่มมากขึ้น

สามารถติดตามกำหนดการประชุมของคณะกรรมการ FOMC ในการกำหนด Federal Fund Rate ทั้ง 8 ครั้งได้จากเว็บไซต์ธนาคารกลางสหรัฐ federalreserve.gov

ความสำคัญของ Fed Fund Rate คือ การที่เป็นสิ่งที่สะท้อนมุมมองของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ซึ่งเป็นมุมมองที่จะส่งผลต่อนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ในอนาคตว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะดำเนินนโยบายการเงินในทิศทางไหนจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการเพิ่มปริมาณเงินในระบบ หรือจะลดปริมาณเงินในระบบเพื่อชะลดเศรษฐกิจที่กำลังร้อนแรงเกินไป ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไม Fed Fund Rate มีการเปลี่ยนแปลงมักจะนำไปสู่การเคลื่อนย้ายเงินลงทุน

Finvestory

บทความเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ ในโลกที่ทุกคนต่างลงทุน