CTO คืออะไร? ตำแหน่ง Chief Technology Officer เกี่ยวกับอะไร

เผยแพร่เมื่อ

ใน

CTO คือ ตำแหน่ง Chief Technology Officer คือ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี หน้าที่ ตำแหน่ง CTO

CTO คืออะไร?

CTO คือ Chief Technology Officer เป็นตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยี ทำหน้าที่ดูแลและตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรต้องการ

ในบางบริษัท CTO อาจรับผิดชอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ด้วย ซึ่งความรับผิดชอบเฉพาะของ CTO อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดของบริษัท อุตสาหกรรม และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์โดยรวมของบริษัท

ตำแหน่ง CTO (Chief Technology Officer) รับผิดชอบอะไร

งานของตำแหน่ง CTO หรือ Chief Technology Officer อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรม ขนาดองค์กร และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์โดยรวมขององค์กร ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน

โดยทั่วไปความรับผิดชอบทั่วไปของ CTO ได้แก่:

การพัฒนาและดำเนินการตามกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีของบริษัท – กำหนดแผนงานเทคโนโลยีของบริษัทให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจโดยรวมของบริษัท

การจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีของบริษัท – ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบุคลากรด้านเทคโนโลยี

การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี – รับผิดชอบกิจกรรมเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาชั้นนำที่ผลักดันนวัตกรรมภายในบริษัท

สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของระบบเทคโนโลยีของบริษัท – อย่างเช่น การรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบเทคโนโลยีของบริษัทมีความปลอดภัยและได้มาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การร่วมงานกับผู้บริหารระดับสูงอื่น – เช่น CEO, CIO และ CMO เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวม

ธุรกิจแบบไหนต้องการ CTO

ตำแหน่ง CTO หรือ Chief Technology Officer เป็นตำแหน่งที่เป็นเรื่องปกติในบริษัทเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่หรือบริษัทที่ขนาดเล็กกว่านั้น บริษัทที่ต้องการ CTO มักจะเป็นบริษัทที่จำเป็นจะต้องมี CTO ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เมื่อเทียบกับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงระดับ C-Level ตำแหน่งอื่นที่มักจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของขนาดบริษัทว่าใหญ่มากพอที่จะมีผู้บริหารเพียง CEO, CFO, และ COO หรือไม่

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน CTO มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอุตสาหกรรมอื่น เนื่องจากเทคโนโลยียังคงมีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจ

ปัจจุบันบริษัทที่ไม่ใช่เทคโนโลยีหลายแห่ง อย่างเช่นในอุตสาหกรรมการผลิตที่มี CTO ในการควบคุมเทคโนโลยีขั้นสูงเฉพาะทางในบางอุตสาหกรรม และในอุตสาหกรรมการเงินที่ใช้ตำแหน่ง CTO ดูแลการใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเพิ่มผลกำไรและเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้า

ติดตามเรา:

บทความโดย

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ

เกี่ยวกับ: