COO คืออะไร? ตำแหน่ง Chief Operating Officer รับผิดชอบอะไรบ้าง

เผยแพร่เมื่อ

ใน

COO คือ หน้าที่ ตำแหน่ง Chief Operating Officer คือ ตำแหน่ง COO ความรับผิดชอบ

COO คืออะไร?

COO คือ Chief Operating Officer หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการภาพรวมของกิจกรรมการดำเนินงานของธุรกิจ (Day-to-day Operations)

ตำแหน่ง COO หรือ Chief Operating Officer มีหน้าที่หลักคือการทำให้การดำเนินงานภายในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด ด้วยการแก้ปัญหาที่ทำให้การดำเนินงานติดขัด และวางแผนรูปแบบการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพที่สุดตามเป้าหมายขององค์กร

โดยทั่วไป COO จะเป็นตำแหน่งที่ขึ้นตรงกับ CEO (Chief Executive Officer) เหมือนเป็นมือขวาของ CEO และมีความคล้ายกับตำแหน่ง CEO (แต่ไม่มีอำนาจกว้างเท่า)

ตำแหน่ง COO รับผิดชอบอะไร

ตำแหน่ง COO หรือ Chief Operating Officer คือ ผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลภาพรวมการดำเนินงานขององค์กร ดังนั้นหน้าที่หรือสิ่งที่ COO ต้องรับผิดชอบหรือต้องทำจะแตกต่างกันไปในแต่ละธุรกิจ ขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจนั้นทำอะไร

แต่โดยทั่วไป COO จะดูแลรับผิดชอบในการบริหารจัดการ ดังนี้:

  • พัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานและนำไปปฏิบัติใช้จริง
  • บริหารจัดการและดูแลพนักงานในแผนกต่าง ๆ
  • วิเคราะห์ผลและพัฒนากลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและผลกำไรจากการดำเนินงาน
  • วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงาน
  • แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการดำเนินงานของธุรกิจ

บริษัทแบบไหนต้องการตำแหน่ง COO?

ด้วยพื้นฐานของตำแหน่ง COO แล้ว ทุกบริษัทจำเป็นที่จะต้องมี COO อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าธุรกิจจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม เพราะกิจกรรมการดำเนินงานเป็นสิ่งที่ทำให้ธุรกิจเกิดกำไร

แต่ในทางปฏิบัติตำแหน่ง COO ในบางบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กความรับผิดชอบของ COO อาจรวมอยู่กับ CEO เอง (หรืออยู่กับ CTO ในบริษัทเทคฯ) หรืออยู่ในขอบเขตหน้าที่ของผู้บริหารบางคนที่ชื่อตำแหน่งไม่ใช่ COO

ติดตามเรา:

บทความโดย

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ

เกี่ยวกับ: