CIO คืออะไร? ตำแหน่ง Chief Information Officer รับผิดชอบอะไร

เผยแพร่เมื่อ

ใน

CIO คือ ตำแหน่ง Chief Information Officer คือ ตำแหน่ง CIO หน้าที่

CIO คืออะไร?

CIO คือ Chief Information Officer หรือผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบในการตัดสินใจและดูแลในภาพรวมเกี่ยวกับสารสนเทศขององค์กร เพื่อให้การดำเนินงานของธุรกิจที่ขึ้นอยู่กับระบบสารสนเทศเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

โดยทั่วไปความรับผิดชอบของตำแหน่ง CIO จะเกี่ยวกับการดูแลการพัฒนาและการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี การออกแบบ การนำไปใช้งาน และการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และระบบต่าง ๆ ในองค์กร

ตำแหน่ง CIO รับผิดชอบอะไร?

ในองค์กรที่มีตำแหน่ง CIO มักจะเป็นองค์กรที่มีการใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงาน อย่างเช่นในธุรกิจการเงินที่ต้องมีผู้รับผิดชอบจัดการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าให้ถูกต้องตามกฎหมาย

หรือในธุรกิจเอเจนซี่ที่ต้องมีการติดตามผลการดำเนินงานของแคมเปญการตลาด ถ้าหากองค์กรดังกล่าวมีตำแหน่ง CIO หน้าที่ของ CIO ในองค์กรนั้นก็อาจจะรับผิดชอบการจัดการเกี่ยวกับเรื่องความพร้อมของ Software ที่นักการตลาดจะต้องใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานของแคมเปญการตลาด เป็นต้น

โดยสรุป CIO คือ ตำแหน่งที่รับผิดชอบในการทำให้ระบบและกระบวนการเทคโนโลยีขององค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และสนับสนุนความต้องการของพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ตัวอย่างเช่น:

  • ดูแลภาพรวมด้านความปลอดภัย และความพร้อมใช้งานของระบบไอทีและข้อมูลที่สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยรวม
  • จัดการงบประมาณด้านไอที รวมถึงทำให้มั่นใจว่าการลงทุนด้านไอทีสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยรวม
  • ดูแลการพัฒนาและจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีในองค์กร ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย รวมถึงการบำรุงรักษา

ซึ่งหน้าที่ของ CIO (Chief Information Officer) คือการจัดการเทคโนโลยีที่ทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้ แตกต่างจาก CTO (Chief Technology Officer) ที่จะดูแลการพัฒนาหรือดูแลจัดการตัวเทคโนโลยีที่เป็นผลิตภัณฑ์ของธุรกิจโดยตรง

ธุรกิจแบบไหนต้องการ CIO

ธุรกิจในอุตสาหกรรมที่ต้องการ CIO หรือ Chief Information Officer คือ ที่จำเป็นจะต้องจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรอย่างจริงจัง (ซึ่งมักจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่) โดยอาจเป็นเหตุผลด้านกฎหมายหรือลักษณะของธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ

สำหรับตัวอย่างอุตสาหกรรมที่ต้องการ CIO ได้แก่:

บริการทางการเงิน เช่น ธนาคาร ประกัน และผู้ให้บริการทางการเงินอื่น ๆ ที่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและต้องการความปลอดภัยขั้นสูงในการจัดการข้อมูล CIO ในองค์กรเหล่านี้จะรับผิดชอบดูแลการพัฒนาและการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท

ธุรกิจค้าปลีก (ทั้งออฟไลน์และออนไลน์) ที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีในการจัดการสินค้าคงคลัง การดำเนินการธุรกรรม และสนับสนุนการขายผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ CIO ในบริษัทค้าปลีกจะรับผิดชอบดูแลการพัฒนาและการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีของบริษัท แพลตฟอร์มการสั่งซื้อออนไลน์ ไปจนถึงระบบ Point of Sale (POS)

บริษัทเทคโนโลยี แม้พวกเขาอาจมี CTO อยู่แล้ว แต่ CTO จะโฟกัสไปที่การคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัท ทำให้ในบางบริษัทจำเป็นที่จะต้องมี CIO ดูแลกลยุทธ์และการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสำหรับการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท

อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ อย่าวเช่น โรงพยาบาลและคลินิก จำเป็นจะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีอย่างมากในการจัดการข้อมูลผู้ป่วย สนับสนุนวิจัยทางการแพทย์ และในการดูแลผู้ป่วย ซึ่ง CIO ในธุรกิจด้านสุขภาพจะรับผิดชอบในการรับรองความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยและการวิจัยทางการแพทย์

ติดตามเรา:

บทความโดย

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ

เกี่ยวกับ: