Bancassurance การขายประกันภัยผ่านธนาคารพาณิชย์

เผยแพร่เมื่อ

ใน

Bancassurance คือ ธุรกิจ การขายประกันภัยผ่านธนาคารพาณิชย์

Bancassurance คืออะไร?

Bancassurance คือ ความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารพาณิชย์และบริษัทประกันภัย (Bank and Insurance) ที่ร่วมมือกันทำให้ธนาคารพาณิชย์ขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัทประกันภัย

ซึ่งผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ธนาคารพาณิชย์ขายให้บริษัทประกันภัยอาจเป็นได้ทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย

โดย Bancassurance จะให้ประโยชน์แก่ทั้งสองบริษัท ในแง่หนึ่ง การที่ธนาคารพาณิชย์ขายประกันให้กับบริษัทประกันภัยทำให้ธนาคารจะได้รับค่าธรรมเนียม (ซึ่งเป็นรายได้ส่วนที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยของธนาคาร) จากบริษัทประกันภัย

ในทางกลับกัน บริษัทประกันภัยเองก็จะได้ประโยชน์ในการเพิ่มการเข้าถึงตลาดและลูกค้าผ่านทางธนาคารพาณิชย์ โดยมีธนาคารทำหน้าที่เป็นตัวกลางช่วยให้บริษัทประกันภัยเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดโดยที่ไม่ต้องเพิ่มกำลังในการขาย

ที่มาของแนวคิด Bancassurance เริ่มขึ้นในฝรั่งเศสในทศวรรษที่ 1970 (ตามชื่อภาษาฝรั่งเศส) และสเปนเป็นชาติแรก ๆ ที่นำแนวคิด Bancassurance ไปใช้ในช่วงต้นทศวรรษ 1980 นอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังเป็นผู้นำส่วนแบ่งตลาดประกันธนาคาร

Bancassurance ในมุมมองของผู้บริโภค

ในมุมมองของผู้บริโภคการประกันผ่านธนาคารมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีของการซื้อประกันกับธนาคารคือความสะดวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองที่ตัวแทนประกันภัยอาจหายาก แม้ว่าปัจจุบันจะมีประกันภัยให้บริการทางออนไลน์อย่างแพร่หลายแล้วก็ตาม

ในทางกลับกันข้อเสียของ Bancassurance คือการที่ความสะดวกในการซื้อประกันภัยจากธนาคารอาจทำให้ผู้บริโภคหมดกำลังใจในการซื้อประกันในราคาที่แข่งขันได้ นอกจากนี้ยังประเด็นเกี่ยวกับวิธีการที่พนักงานธนาคารใช้และคุณสมบัติที่เหมาะสมเกี่ยวกับการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับความต้องการด้านการประกันภัยของพวกเขา เมื่อเทียบกับตัวแทนและนายหน้าประกันภัยที่เชี่ยวชาญในสาขานี้

นอกจากนี้ ธนาคารที่เกี่ยวข้องกับ Bancassurance เป็นเรื่องของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับชื่อเสียงของธนาคาร หากผลิตภัณฑ์ประกันที่พนักงานขายพิสูจน์ได้ว่าไม่ดีพอต่อผู้บริโภค

ติดตามเรา:

บทความโดย

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ

เกี่ยวกับ: