เกี่ยวกับเรา

Finvestory คือ เว็บไซต์เรื่องราวเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนตามชื่อ Finvestory ที่มาจากคำว่า Financial Investment + Story โดยมีโจทย์ว่า “เรื่องราวการลงทุน ในโลกที่ทุกคนต่างลงทุน”

เว็บไซต์ Finvestory.com มีเป้าหมายในการในการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุนและการเงินเป็นหลัก

บทความบน Finvestory.com โดยส่วนใหญ่เป็นบทความข้อเท็จจริง (Fact) และการอธิบาย (Explain) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงิน การลงทุน เศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ (รวมถึงธุรกิจ)

นอกจากนี้ บทความบางส่วนจะเป็นบทความในลักษณะข้อคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน (Opinion) โดยบทความประเภทนี้จะมีหมวดหมู่ Opinion กำกับ และบางบทความที่ผู้เขียนทดลองทำอะไรบางอย่าง (เนื่องจาก อีกวัตถุประสงค์หนึ่งของเว็บไซต์นี้ คือสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐานบางอย่าง)

ทั้งนี้เราไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับ FinVest ของ KBank แต่อย่างใด แม้ว่าชื่ออาจจะคล้ายกันก็ตาม 🙂